t-167874 OMG! My g/f is cheating on me [Flat] - TribalWar Forums

OMG! My g/f is cheating on me

Phyzx
11-16-2002, 02:04 PM
Found this in my keylogger program.


wwwwwwwwwwwwwwwwwwwsss w wwwwwwwawwwwwdddddddddddd dddaaaawaaawawwwwwwwwwwww wwwwdddddd ddwdwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwd wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwa daa[TAB][TAB] [TAB][TAB]w w wdddddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddddddddd dddddddd wddda[CONTROL]k[CONTROL]wwwwwwwwwwwwwws daaaaaaaaaaaaaaaaaaaddddd dddddddddddddddddddddddw wwwwwwddddddddddddddddddd ddddddddwddddddddddd ddddddwwwwwwwwwwws aaddddddddddddddddddddddd ddddda wwwwwwddwwdddddaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaw dwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww ddddddd[BACK]wd ddddddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddddddddd dddddddddddddddddddddddd[BACK]ddddddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddddddddd ddddddadddddddddddddddddd ddddddw wdddddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddddddddd dddwd [CONTROL]k[CONTROL]wwwwwwwwwwwssssssssssssss sss ddddddqqw aaaaaaaaaaaaaaaaa w awdaaaaawawwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwdddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddddaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa w[TAB][TAB] ddddddddddddddddddddddddd dddddaddddddddddddadddddd dddddddddddddddddddddqaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaawaaaaaaaawwwwwwwwwwwww wwwwwawwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwww [TAB][TAB][TAB][TAB][CONTROL][CONTROL]k[CONTROL]wwwwwwwwwwwww ddddddddddddddddddddddddd dddddddddwwwawwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwww wwwwawwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwddddddddddddddddddddd dddw dddddddddddddddddddaaaaaa aaawwwwwwwwwwwwwwwwwawwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwaaaaaa ww[TAB][TAB] aaaaadddddddddddadddq qwdddw d qq w dddddaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaadadw waaaaawwwwwwww[CONTROL][CONTROL][CONTROL][CONTROL][CONTROL]kwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww ddddddddddddddddddddddddd dddddddddddddddddw aaaaaaaaaaddddddd wwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwww ddd awwwwwwwwawwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwddddddddd ddddddddddddddddw a[TAB][TAB] w [CONTROL][CONTROL]k[CONTROL]wwwwwwwwwwwwwwsssssssssss s ddddddddddddddwddddddwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwww dwddddddddddddddddddddddd ddddddddddddddaaaaaaaaddd ddw w[CONTROL][CONTROL][CONTROL][CONTROL]k[CONTROL]wwwwwwwwwwwwss ddddddddddaaaaaaaaaaaaaaa qw ddddddddddddddddddddddddd dd [TAB][TAB]w dddddddddddddddddddddddwd [TAB][TAB][TAB][TAB][TAB][TAB] [TAB][TAB]w [TAB][TAB]ddddddddddddddddddddddddd dwd [TAB][TAB][TAB][TAB]w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwqw ddddddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddddddddd dddddad www[TAB][TAB][TAB][TAB]w wwdaaaww w [F5][F5]wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwww [TAB][TAB] w ddddddddddddddddddddddddd dddddddddd dwdwwwwwwwwwwwwwddddddddd ddddddddddddddddddddddddd aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa daaaaaaaaaaaaq qwaaadddddwdddddddddddddd ddddddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddddddddd dddddwdddddddwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwd ulol
[F9].wwwwwwwg,g,,,nnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn kkkkkkkkkkkkkkkkn[ALT][ALT][ALT][ALT],ka[ALT]aaaaawd ddda [TAB][TAB]w dddddddd w w w [ESC][ESC][ESC] qqw d wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwww ddddddddddddaddwd wwwwwdwwwwwwwdddddwdda w d qq[TAB][TAB]aadddddddddddddddddddddqw ddddddddddaddaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaqqw dddddddddddddddddddddddd[F5]dd wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww ww [CONTROL]k[CONTROL]wwwwwwwwwwwwwwwwws aaaaaaaaaaadddddddddddddd ddddddddddddddddddddddddd dddddddddadw dddw a w waawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwadddddddwd d w wwwwwdwwwwwwwwdddwddddddd dd dd[SHIFT][SHIFT][SHIFT][SHIFT][SHIFT][SHIFT][SHIFT][SHIFT][SHIFT][SHIFT][SHIFT][SHIFT][SHIFT][SHIFT][SHIFT][SHIFT][SHIFT][SHIFT][SHIFT][SHIFT][SHIFT][SHIFT][SHIFT][SHIFT][SHIFT][SHIFT][SHIFT][SHIFT][SHIFT][SHIFT][SHIFT][SHIFT][LEFT][LEFT][LEFT][LEFT][LEFT][LEFT][LEFT][LEFT][LEFT][LEFT]||||||||||||||||||||w|||| |||wwwwwwwwwwww
[SHIFT]www[LEFT][CONTROL]|[UNKNOWN]wwwwwwww ddddddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddddddddd aaaaaaaaaaaaaaaaaaaw wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww [F5][BACK] [BACK] w swwwww wwwwwwwwwwwwwww [BACK]a ddddd dd wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww w[TAB][TAB] w w ssssssss ddddddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddddddddd dddaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa qq wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwd daaaaaaaadddddddddddddddd ddddddddddddddddddddddddd ddddaaw ddddddddaddddw aaaaaaaawwwwwwwwwwwwwwwww w [CONTROL][CONTROL][CONTROL][CONTROL][CONTROL][CONTROL][CONTROL][CONTROL][CONTROL][CONTROL][CONTROL]k[CONTROL]wwwwwwwwwwww ddddddddddadddddddddddd dwd ddadwdd wd aaaaaaaw wwwwwwwww wwwwwwwwvfgwwwa ddddddddw addddddqqw swww dddw d dd wwwwwwwwwwwwww ddddddddddaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaw /
|[UNKNOWN][SHIFT][CONTROL] aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaa awaa;;;;;;;;;;;;.;;.;/ddddddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddddddddd dddddddddddddddddddddaaw [SHIFT][SHIFT][SHIFT][SHIFT][SHIFT][SHIFT][SHIFT][SHIFT]dddddddddddddddd ddw//dd.dddddddddddddddddddddd ddddd wwwwwww[TAB][TAB] ddddddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddddddddd d wddddd daaaaaaaadddd[SHIFT]dddddddddddddd[F5]dwd wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww[DOWN][RIGHT][CONTROL][CONTROL][CONTROL][CONTROL][DOWN][CONTROL][CONTROL][CONTROL][CONTROL][CONTROL][LEFT][INSERT] w[INSERT][END][RIGHT][UP][PAGEDOWN][RIGHT][END][LEFT]dddddd[RIGHT]ddddddddaddddddddddddddad [TAB][TAB][TAB][TAB] wa ddddd wwwwwwwwww d[TAB][TAB]ddddddddddddddddddddddddd dddd[F5]dd dd[TAB]w[TAB] wwd a ddddwd [TAB][TAB][TAB][TAB]w dwd [F5][F5]wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww w[TAB][TAB]w ddddddddddddddddddddddddd dwdwwwwww w w ssssssssssssssssswwwwwww ddddddddddadddddddddddddd dddddddddddddd[BACK]dddddddddd dwdddddddddddddddddd wd w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwww ddddddddddddddddddddddddd dddddddddddddddddaaaaaaaa aaaaaaawa d aaaaaaaaaaaaaaaaaw [BACK]ddddddadddddddddddddddddd ddddddd [TAB][TAB]aaa w dddddddddddadddaddqqddddd aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww www aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaadddddddddd ddddddddddddddddaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaawaaaaa aawwwwwwwwwwwwwwwwwwa ww waa aaawaaaadddddddddddwddds w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwddddddd dddddddddddddaw dwdwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwdddddddddddd w wwwwwwww aaaaaaaawwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wdassa [F5] wd [TAB][TAB] wwwwwwwwwww[TAB][TAB] aaaaaa wa[BACK][BACK] d ddddddd wwwwww[TAB][TAB]w dsdwwwwwwwww wawww[CONTROL][CONTROL][CONTROL][CONTROL][CONTROL]k[CONTROL]wwwwwwwwwww aaaaaaaaaaaa[CONTROL]wawwwwwwwwwwwwwwwwwddaaaa aaaaa[F5]dddddddddddd[UP][RIGHT][UP][UP][UP][UP][UP][UP][UP]a[UP]d [UP]w[UP][UP][UP][UP][INSERT][INSERT][UP][INSERT][INSERT][INSERT][INSERT][INSERT][INSERT][INSERT][INSERT][INSERT][INSERT][INSERT][INSERT][INSERT][INSERT][INSERT]wwwwwwwwwwwwwwwwwww[TAB][TAB] dddddddaaaaaaaaaawaa wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwww w wwwwwwwwwwww [BACK] wwwwwww[TAB][TAB] dddddadd waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaddddddddddad wddwd ddddddddddddddddddddddddd ddwd assssssssssssssssss ddddddddddddddddddddaaqq wwwwwwwwwwwwwwwwwad[TAB][TAB][TAB][TAB]dddddddddddwd aqqw w [F5]wdd ddwddwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwww w aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa aaw[CONTROL][CONTROL]k[CONTROL]wwwwwwwwwwwwwwwwwww w aawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwawwwwwwwwwwwwwwwwwwwaa aaaaaaaaaaaaddwdd dddwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwa redddddddddddddddddddddwd dddaaaaaaaaaaa aawaaddddddddaaaaaddddddd ddddddadddddddd[TAB][TAB][TAB][TAB]w [F5] w dddddd ddwd[CONTROL][CONTROL]k[CONTROL]wwwwwwwwwwwwww w ddadddddddddddddaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaqq wddddddddddddddddddd|.[SHIFT][CONTROL]ddddddddddddddw wwwwwwwwwwwwawwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww ddddddddddddddddddddddddd a wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwww w aaaaaw addddddw ddadaaaaaaaaaaaawwwwwwwww wwwwwwwwawwwwwwwwwwwwwwww wwww ww [TAB][TAB][LEFT][LEFT][LEFT][LEFT][LEFT][LEFT][LEFT][LEFT][LEFT][LEFT][LEFT][LEFT][LEFT][LEFT][LEFT][LEFT][LEFT][LEFT][LEFT][LEFT]dddddaddddddddddddddddddd dd[LEFT]dddddddddddddddddddddddd wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwww w dda ddw[TAB][TAB] w w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwww wdwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwww adaaaaaaaaaaaaaadddddaddd ddddddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddd [TAB][TAB]w k[CONTROL]wwwwwwwwwwwwwwwwwww ddddddddddddddaddddddw dddddddadad w dw d aw addddddwddddddddddddddddd wd s aaaaa qw ddddddddddddddddddddddddd dw wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwww ddddddddddddddawd aaaaaaaaaaaaaaa d wwd wwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwww [F5] [TAB][TAB]ddddddddddddddddddddddddd dddddd[F5]wd wwwwwwwwwwwwwwwwwwd dddddddd wwwwwwwwwwwwwwwwwwwaaaaaa f e ddddddddddddddddddddddddd ddddddd ddwwwwww[TAB][TAB][TAB][TAB][TAB][TAB][TAB][TAB]w dd[F5]ddwd ddddddddddddaw dddddddddddddaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaw ddddddddddddddd w awwwwwwwwwwdwwd ddddddddaaaaaaaaaaawwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwaw wwwwwwwwwwwwwwwwwwddddddd dddd dwdddddddd ddddddddddddddddddad w [BACK] w w w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww [BACK]dsd k[CONTROL]wwwwwwwwwwwwww ddddddddddddddddddddddddd dddddddqw ddddddddddddddqqw ddddddddddddddddddddddddd dddddddddddddddddddddddda dddddddddddddaddddddddddd ddddddddddddddd dwdwwwwwwwwww[TAB][TAB] dwdddwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaddddddadddddddddddd ddddaddaddd wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwdwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwddwddd aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaadddddddqqw dddddddw d[TAB][TAB]waaaaassssssdddddddddddww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwww wsdsd aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaadw [BACK][F5][BACK] aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadddd dd[BACK]ddddddddddddddddddddddddd dddddddddddddddddaaaaaadd addddddddddddddddddddw ddddddddddddddadaaddddddd ddddddddddddddddddddddddd dddda aw[CONTROL][CONTROL]k[CONTROL]wwwwwwwww ddddddddddddadddddaddw ddddddddddddddwdddddddww d d wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwawwwwwqdddddd ddddddddddadddddddddddddd ddddddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddddddaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaadadddd daddddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddddddw d wdddddd dd w ddddddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddddddddd a aawdddddddddddd wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwww d dddddddddddddddddaddddddd daaa w ddddddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddd w aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aawa a aaaaaaaaaaaaaaaaaw aaa wdddddddddddddadddddddw w[TAB][TAB][TAB][TAB]wwwwwwwwww ddaaaaw wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwww ddddddddddddddddddddddddd dd wwd wwwwwdwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww w ddddddddddddddaddddd wwwwwwwww[TAB][TAB]w wd ddddddddddddddddddddddddd ddddddw awd[TAB]wwwwww[TAB]w ddddddddddddd[TAB][TAB][TAB][TAB][TAB][TAB]ddddddddddddddaddaaaaaaaa aaaaaaaaaq wdddddddddddddddddddddddd dddddddawwwwwwwwwwwwwwwwa wwwwwwwwwwawwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwddddadw addddddddddddddddddwd daddddddddddaaaaaa[TAB][TAB]qq wdddddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddd[F5]dwd ddddddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddddddddd ddddd wwwwwawwwwwwaddddddddaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aawddddddddddddddddd ww[TAB][TAB]wwwwwww awsdsdaaadddddd a aaa w dwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww ddddddddddddddddddddddddd dddddddddddwd ddddddadwd ddddddddddddddddddddddddd d w dddddddddddaddddddddddddd ddddddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddd wk[CONTROL]wwwwwwwwwwwwww ddddddddddddddddddddddddd wd ddddddddddddddddddddddddd ddddddddqqw ddddddd dddwdddddddseeeeeeeeeeeee eeeeeeedsawsww[TAB][TAB]ssssssww w [F5][BACK]ssssssssssssssaaaaawwwaaa aaassswwwwww ddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeww wwww dddddddddddddw sssssss
that ****ing slut.

Project2501
11-16-2002, 02:05 PM
um...

FastAttack
11-16-2002, 02:06 PM
:fu:

Codect
11-16-2002, 02:06 PM
1/10

amRam
11-16-2002, 02:06 PM
lol

Kurayami
11-16-2002, 02:06 PM
She plays Tribes? :o
Send her my way. (unless it's T2)

Neckhole
11-16-2002, 02:07 PM
thats funny :]

Bitrot
11-16-2002, 02:07 PM
What keylogger do you use?

Kurayami
11-16-2002, 02:09 PM
I want a hardware keylogger. But then I'd be embarassed when I see all of my TW posts dumped into one text file :(

Bad_CRC
11-16-2002, 02:11 PM
she plays tribes?

Travace
11-16-2002, 02:13 PM
wtf that long as log is nothign but a's and d's and w's

ohh i get it doh
/me bangs head against wall

Spiderman
11-16-2002, 02:17 PM
if it's false way to be gay

if it's true way to suck at life

RebelToRumble
11-16-2002, 02:17 PM
Originally posted by Codect
1/10